Educational Laboratories

IzTech-Department of Molecular Biology and Genetics (MBG) is pioneer of its kind in Turkey. Department conducts many basic scientific research projects and produces new technologies for life sciences at the same time. MBG adopts the idea of advancing biological research beyond traditional boundaries as a mission for humanity. In this regard, there are lots of projects underway concerning diverse areas such as molecular immunology, structural biology, animal genetics, and plant development.

MBG trains its graduate and undergraduate students accordingly. Undergraduate students at IzTech-MBG take 14 laboratory courses: biology I-II, chemistry I-II, physics I-II, organic chemistry I-II, genetics, cell biology, molecular biology, microbiology, biochemistry, and bioinformatics. MBG has state-of-the-art research instruments in educational laboratories at the service of students. Laboratory courses follow an up-to-date syllabus with experiments applicable in contemporary research laboratories.

Please go to Courses to learn more about educational laboratory infrastructure, laboratory courses offered at undergradute level, and laboratory equipment.
Please go to Contact for more information.

lab_1d[:tr]

İYTE-Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (MBG) alanında öncü bir kurum olarak temel bilim araştırmalarında bir çok proje yürütmekle baraber yaşam bilimleri için yeni teknolojiler de üretmektedir. İnsanlığa hizmet misyonuyla, MBG biyolojik araştırmaları geleneksel sınırların ötesine taşıma fikriyle hareket etmektedir.Bu bağlamda, bölümümüzde moleküler immünoloji, yapısal biyoloji, hayvan genetiği ve bitki gelişmesi gibi çok çeşitli alanlarda araştırma projeleri yürütülmektedir.

MBG lisans ve yüksek lisans öğrencilerini de aynı prensiple eğitmektedir. İYTE-MBG lisans öğrencileri biyoloji I-II, kimya I-II, fizik I-II, organik kimya I-II, genetik, hücre biyolojisi, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya ve biyoinformatikden oluşan 14 adet laboratuvar dersi almaktadırlar. MBG son teknolojiye uygun ekipman ve malzemeleri öğrencilerin hizmetine sunmakta ve çağdaş araştırma laboratuvarlarında uygulanabilir deneyler içeren güncel bir müfredatı laboratuvar derslerinde uygulamaktadır.

Eğitim laboratuvarlarımızın altyapısı, lisans laboratuvar dersleri ve kullanılan ekipman hakkında daha fazla bilgi edinmek için Dersler sayfasını ziyaret ediniz.
Daha fazla bilgi için İletişim sayfasını ziyaret ediniz.

lab_1d[:]