Undergraduate (BSc) Program

IzTech-Department of Molecular Biology and Genetics (MBG) offers one of the best undergraduate programs in Turkey with its curriculum covering the molecular aspects of basic life sciences at great detail but still leaving plenty of room for elective courses and laboratory practice to help address career plans and personal research interests of undergraduate students.

The MBG department contains state-of-the-art educational laboratories, research laboratories, and a greenhouse. MBG also has access to all of the core facilities of IzTech such as the Center for Proteomics and Mass Spectrometry Research and the Biotechnology and Bioengineering Research and Application Center.

Please check our website to learn more about courses offered at undergraduate and graduate levels, research fields, laboratories, equipment, and facilities. Please do not hesitate to contact for any information about IzTech MBG.

Download our Undergraduate Curriculum!

Download our Undergraduate Elective Courses!

Check the list of our Undergraduate Courses!

lectures[:tr]İYTE-Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (MBG) Türkiye’deki en iyi lisans eğitimi programlarından birini sunmaktadır. Müfredatımız, temel yaşam bilimlerinin moleküler boyutlarını detaylı bir şekilde incelerken, öğrencilerin kendi kariyer planlarını ve araştırma ilgilerini belirlemelerine ve laboratuvar deneyimi kazanmalarına imkan tanıyacak şekilde geniş bir seçmeli ders portföyüne sahiptir.

MBG, eğitim laboratuvarlarında son teknolojiye uygun ekipman ve malzemeleri öğrencilerin hizmetine sunmakla beraber, öğrencilerin araştırma laboratuvarlarında çalışmalarını da teşvik etmektedir. MBG öğrencileri ayrıca, Proteomik ve Kütle Spekrometresi Merkezi ve Biyoteknoloji/Biyomühendislik Araştırma Merkezi gibi İYTE’nin tüm araştırma tesislerine erişim hakkına sahiptir.

Lisans dersleri, araştırma alanları, laboratuvarlar, ekipman ve tesisler hakkında daha fazla bilgi için internet sitemize göz atın ve sorularınız için bölümümüzle iletişim kurun.

Lisans programımızı indirin!

Lisans seçmeli derslerimizi indirin!

Lisans derslerimize göz atın!

lectures[:]