About the Department

[:en]The Department of Molecular Biology and Genetics (MBG) was established in 1998 as one of the four departments of the School of Science at İzmir Institute of Technology. The mission of MBG is (1) to conduct life sciences research with focus on the molecular and genetic details of critical life events such as metabolism, mutation, transformation, immunity, development, aging, and disease; (2) to offer the best possible education and practical training in molecular and genetic aspects of life sciences.

MBG offers both undergraduate (BSc) and graduate (MSc & PhD) programs. A variety of courses are offered at both levels by MBG faculty and supporting faculty from other departments in order to cover a broad area of specialties related to molecular biology and genetics. Cutting edge research activities are central to graduate education and also considered as an indispensable part of educational activities at undergraduate level. Research opportunities exist in a variety of areas including plant genetics, animal genetics, cancer biology, immunology, bioinformatics, biochemistry, structural biology, microbiology, biotechnology, and developmental biology. The diverse areas of research are not conducted independently; there is a great synergy between closely and distantly related areas opening new research and study opportunities for students and faculty.

MBG leads the Institute in the number of extramurally funded projects and the total amount of research funding. Currently, MBG faculty members receive over 20 research grants from TÜBİTAK (Scientific and Technological Research Council of Turkey), five from international agencies such as European COST (Cooperation in Science and Technology), and ten from various ministries of the government. Faculty members also attract funding from agricultural and pharmaceutical industries. In the last few years, MBG faculty members have won over ten international and national research awards from organizations such as Turkish Academy of Sciences (TÜBA) and World Economic Forum, and Installation Grants from European Molecular Biology Organization (EMBO) and European Commission in recognition of successful research activities and potential.

Currently, MBG has 16 faculty members, four specialists, 20 research assistants, and about 40 graduate and 150 undergraduate students. MBG has just moved to its new Turkish lira symbol 8x10px.png20 million building, which houses 25 research laboratories for faculty members (110 m2 each), seven shared laboratories (i.e., hot/cold, dark, and clean rooms), two educational laboratories, six classrooms, an auditorium, office and social interaction areas for faculty and students, and a recently accredited animal facility. MBG is well equipped with research facilities to carry out research in above-mentioned areas. Undergraduate, graduate students and faculty members are encouraged to use these facilities in a collaborative environment. All of the faculty members are eager to share their infrastructure with their colleagues to enable efficient and successful execution of research and educational programs.

Please take a look a tour of our website to learn more about our faculty members, research activities, and undergraduate, master’s, and doctorate degree programs. Please do contact us to learn more about MBG!

mbg-picture-stripe_v1

[:tr]Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (MBG), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi’nin dört bölümünden biri olarak 1998 yılında kuruldu. MBG’nin misyonu, (1) metabolizma, mutasyon, dönüşüm, bağışıklık, gelişim, yaşlanma ve hastalık gibi kritik yaşam olaylarının moleküler ve genetik detaylarına odaklı yaşam bilimleri araştırmaları yapmak ve (2) yaşam bilimlerinin moleküler ve genetik yönleri hakkında mümkün olan en iyi eğitimi sunmaktır.

MBG, lisans (BSc), yüksek lisans (MSc) ve doktora (PhD) eğitimi programları sunmaktadır. Bu programlarda, MBG’den ve diğer bölümlerden öğretim üyelerinin katkılarıyla, değişik seviyelerdeki derslerle moleküler biyoloji ve genetikle ilgili bilim dallarını kapsayan oldukça geniş bir alanda eğitim sunulmaktadır. Dünya ile yarışacak seviyede bilimsel ve teknolojik araştırmalar, lisansüstü eğitimde odak noktası olmakla beraber, lisans seviyesindeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin de vazgeçilmez bir parçası olarak görülmektedir. Bitki genetiği, hayvan genetiği, kanser biyolojisi, immünoloji, biyoinformatik, biyokimya, yapısal biyoloji, mikrobiyoloji, biyoteknoloji ve gelişim biyolojisi gibi birçok farklı alanlarda araştırma olanakları mevcuttur. Bu araştırmalar tamamen birbirinden bağımsız olmayıp, öğretim üyeleri ve öğrenciler için yeni araştırma ve çalışma alanları açılabilmesi amacıyla, birbirine yakın ve uzak alanlardaki çalışmalar büyük bir sinerji içerisinde yürütülmektedir.

MBG, projeler bazında her alanda Enstitü’nün lideri konumundadır. MBG öğretim üyeleri şu halde 20’den fazla TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) destekli, beş tane Avrupa COST (Bilim ve Teknoloji İşbirliği) gibi değişik uluslararası ajans destekli, on tane ise çeşitli devlet bakanlıklarından destekli proje yürütmektedir. Buna ek olarak, MBG öğretim üyeleri özel sektörden tarım, gıda, tıp ve eczacılık alanlarında faaliyet gösteren şirketlerle ortak çalışmalar yürütmektedir. Son beş yıl içinde, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO) gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlar, onun üzerinde ödül ve kariyer gelişim desteği ile MBG öğretim üyelerinin başarılı araştırma faaliyetlerini ve yüksek araştırma potansiyelini tescillemiştir.

MBG’de şu anda, 16 öğretim üyesi, dört uzman, 20 araştırma asistanı ve 40’ı lisansüstü, 150’den fazlası lisans olmak üzere 200’e yakın öğrenci bulunmaktadır. MBG, içerisinde her biri 110 m2 alana sahip 25 tane araştırma laboratuvarı, yedi tane (soğuk/sıcak oda, karanlık ve temiz odalar gibi) ortak laboratuvar alanı, iki tane eğitim laboratuvarı, altı tane sınıf, oditoryum, öğretim üyeleri ve öğrenciler için ofis ve sosyal alanlar, ve akredite hayvan laboratuvarı barındıran 20 milyon liralık yeni binasına 2013 yılı başında taşınmıştır. Şu anki altyapısıyla MBG, yukarıda bahsedilen alanlarda araştırmaların sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için çok elverişli şartlar sunmaktadır. Öğretim üyeleri, uzmanlar, ve lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, araştırma faaliyetlerini geniş̧ bir işbirliği çerçevesinde yürütmekte ve altyapıyı azami derecede ortaklığa açık bir şekilde değerlendirmektedir.

Öğretim üyelerimiz, araştırma faaliyetlerimiz ve lisans, yüksek lisans ve doktora programlarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen sitemize göz atın. Daha fazla bilgi için lütfen temas kurun!

mbg-picture-stripe_v1

[:]