Araştırma Destekleri

 

İYTE MBG Öğretim Üyeleri tarafından kullanılmakta olan araştırma fonları aşağıdaki gibidir:

Doç. Dr. Bünyamin Akgül “Gen İfadesinin Yeni Düzenleyicileri Halkasal RNA’ların Apoptotik Yolaklara Olan Etkilerinin Araştırılması” TÜBİTAK

Prof. Dr. Yusuf Baran “Expression and Protein Levels of Bioactive Sphingolipid Genes in Newly Diagnosed and Drug-Resistant Chronic Myeloid Leukemia Patients and Their Impact on the Clinical Progress” TÜBİTAK

Prof. Dr. Sami Doğanlar “Domates (Solanum lycopersicon L.)’de Tuza Dayanıklılık İçin Yüksek Çözünürlükte Haritalama” TÜBİTAK “Domates (Solanum lycopersicum L.)’de Birincil ve İkincil Metabolitler ve Anahtar Enzimler için Kantitatif Karakter Lokus Analizleri” TÜBİTAK

Prof. Dr. Anne Frary “Use of molecular markers for selection of faba bean (Vicia faba L.) lines for breeding and cultivar development” TÜBİTAK SAN-TEZ “Molecular marker characterization of tomato inbred lines and metabolic profiling for taste and aroma” TÜBİTAK SAN-TEZ “Elucidation of boron hyperaccumulation and tolerance mechanisms in Puccinellia distans (Jacq.) Parl. using proteomics approach” TÜBİTAK “Genetic diversity and association analysis in Turkish and Slovenian hazelnuts (Corylus avellana L.)” TÜBİTAK

Doç. Dr. Ayten Nalbant “Decoding the partners of RORC2 in human Th17 development” TÜBİTAK “Generation of Th17 Effector T Cell Subset Derived from Naive CD4+ T Cells and Identification of microRNAs involved in Th17 differentiation” TÜBİTAK

Prof. Dr. Devrim Pesen Okvur “Drug Delivery via Targeted Microbubbles as Ultrasound Contrast Agent and Their Use in Cancer Treatment via Controlled Local Drug Release” TÜBİTAK “Lab on a chip that identifies consecutive intravasation and extravasation of breast cancer cells” İYTE BAP “Interactions of Breast Cancer Cells with Macrophages in Controlled 3D in vitro Microenvironments” Avrupa Komisyonu
TUBITAK 1003 Grant “A New Lab-on-a-Chip Device for Early Diagnosis of Metastasis” (2015-2019) Researcher.
TUBITAK 1001 Grant “Development of a three dimensional in vitro model to study new tumor formation following extravasation” (2015-2019) Director.

Doç. Dr. Gülistan Meşe Özçivici “Connexin 32’nin Farkli Metastatik Özellikleri Olan Meme Kanseri Hücrelerinde Oynadığı Rollerin Araştırılması” TÜBİTAK “Investigating the Role of Abnormal Hemichannel Activities of Cx26 Mutations on Epidermal Keratinocyte Calcium Homeostasis and Differentiation” Avrupa Komisyonu

Doç. Dr. Özden Yalçın Özuysal “The role of IRF6 as a switch for the cell growth inhibitor or inducer functions of Notch signaling” TÜBİTAK “Identification of novel Notch target genes that are mediators of Notch in inducing epithelial-mesenchymal transition and migration/invasion” TÜBİTAK

Prof. Dr. Volkan Seyrantepe “Lizozomal Neu4 Sialidaz Enziminin Sifingolipid Metabolizmasındaki Biyolojik Rolünün Üçlü Enzim Eksikliği Olan Tay-Sachs Hastalığı Fare Modellerinde Kütle Spektrometre Ve Görüntüleme Sistemi İle Araştırılması” TÜBİTAK-GERMAN BMBF IntenC İkili İşbirliği “The biological role of sialidases in glycolipid metabolism” EMBO Installation Grant 2011 “Erken Başlangıçlı Tay-Sachs Hastalığı Fare Modelinde Hücresel Patolojinin Araştırılması” TÜBİTAK Doç. Dr. Ferda Soyer “Escherichia coli O157:H7’nin 3-hidroksifenilasetik asit varlığında dış zar protein profilinin analizi” İYTE BAP