Araştırma Destekleri

İYTE MBG Öğretim Üyeleri tarafından kullanılmakta olan araştırma fonları aşağıdaki gibidir:

Doç. Dr. Bünyamin Akgül
“İnsanda Apoptozu Düzenleyen Uzun Kodlamayan RNA’ların Belirlenmesi ve Fonksiyonel Karakterizasyonu” TÜBİTAK

Doç. Dr. Jens Allmer

Yard. Doç. Dr. Alper Arslanoğlu

Prof. Dr. Yusuf Baran
“Expression and Protein Levels of Bioactive Sphingolipid Genes in Newly Diagnosed and Drug-Resistant Chronic Myeloid Leukemia Patients and Their Impact on the Clinical Progress” TÜBİTAK

Doç. Dr. İlhan Doğan

Prof. Dr. Sami Doğanlar
“Domates (Solanum lycopersicon L.)’de Tuza Dayanıklılık İçin Yüksek Çözünürlükte Haritalama” TÜBİTAK
“Domates (Solanum lycopersicum L.)’de Birincil ve İkincil Metabolitler ve Anahtar Enzimler için Kantitatif Karakter Lokus Analizleri” TÜBİTAK

Prof. Dr. Anne Frary
“Use of molecular markers for selection of faba bean (Vicia faba L.) lines for breeding and cultivar development” TÜBİTAK SAN-TEZ
“Molecular marker characterization of tomato inbred lines and metabolic profiling for taste and aroma” TÜBİTAK SAN-TEZ
“Elucidation of boron hyperaccumulation and tolerance mechanisms in Puccinellia distans (Jacq.) Parl. using proteomics approach” TÜBİTAK
“Genetic diversity and association analysis in Turkish and Slovenian hazelnuts (Corylus avellana L.)” TÜBİTAK

Doç. Dr. Çağlar H. Karakaya

Prof. Dr. Ahmet Koç
“Doksorubisin ilaç dirençlilik mekanizmalarının genomik yöntemlerle tespit edilmesi” TÜBİTAK
“Delesyonu mayada yaşam süresini uzatan mitokondriyel metabolizma genlerinden PPA2, AFG3 ve DSS1’e ait maya mutantlarının karakterizasyonu” TÜBİTAK
“Bor toksisitesinin moleküler mekanizmalarının bulunması” TÜBİTAK
“Sistemik mantar ilaçlarına karşı gelişen ilaç dirençlilik mekanizmalarının belirlenmesi” Çek Bilimler Akademisi
“Metalloid toksisitesi ve dirençliliği mekanizmalarının tespit edilmesi” İsveç Araştırma Konseyi

Yard. Doç. Dr. Mustafa Köksal
“Terpenoid Öncüllerini Değiştiren Geranil Difosfat C-Metiltransferaz Enzimini Protein Mühendisliği Yöntemi ile Geliştirerek Terpenom Çeşitliliğinin Artırılması” TÜBİTAK BİDEB ve İYTE BAP
“Mum esteri biyosentezinin yapısal biyolojisi: Mus musculus C57BL/6 ve Psychrobacter arcticus 273-4 kaynaklı mum esteri sentazların X-ışını kristalografisi çalışmaları ve yapı-fonksiyon ilişkilerinin incelenmesi” TÜBİTAK
“Taxol® biyosentezinde önemli fonksiyonel grupların eklenmesini sağlayan transferaz enzimleri üzerinde yapısal ve biyokimyasal çalışmalar” Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu
“Gelecekteki biyoteknolojik uygulamalar doğrultusunda üç farklı mum esteri sentaz varyantı üzerinde X-ışını kristalografisi, yapısal ve biyokimyasal çalışmalar” Avrupa Komisyonu

Yard. Doç. Dr. Ayten Nalbant
“Decoding the partners of RORC2 in human Th17 development” TÜBİTAK
“Generation of Th17 Effector T Cell Subset Derived from Naive CD4+ T Cells and Identification of microRNAs involved in Th17 differentiation” TÜBİTAK

Doç. Dr. Devrim Pesen Okvur
“Drug Delivery via Targeted Microbubbles as Ultrasound Contrast Agent and Their Use in Cancer Treatment via Controlled Local Drug Release” TÜBİTAK
“Lab on a chip that identifies consecutive intravasation and extravasation of breast cancer cells” İYTE BAP
“Interactions of Breast Cancer Cells with Macrophages in Controlled 3D in vitro Microenvironments” Avrupa Komisyonu

Yard. Doç. Dr. Gülistan Meşe Özçivici
“Connexin 32’nin Farkli Metastatik Özellikleri Olan Meme Kanseri Hücrelerinde Oynadığı Rollerin Araştırılması” TÜBİTAK
“Investigating the Role of Abnormal Hemichannel Activities of Cx26 Mutations on Epidermal Keratinocyte Calcium Homeostasis and Differentiation” Avrupa Komisyonu

Yard. Doç. Dr. Özden Yalçın Özuysal
“The role of IRF6 as a switch for the cell growth inhibitor or inducer functions of Notch signaling” TÜBİTAK
“Identification of novel Notch target genes that are mediators of Notch in inducing epithelial-mesenchymal transition and migration/invasion” TÜBİTAK

Prof. Dr. Volkan Seyrantepe
“Lizozomal Neu4 Sialidaz Enziminin Sifingolipid Metabolizmasındaki Biyolojik Rolünün Üçlü Enzim Eksikliği Olan Tay-Sachs Hastalığı Fare Modellerinde Kütle Spektrometre Ve Görüntüleme Sistemi İle Araştırılması” TÜBİTAK-GERMAN BMBF IntenC İkili İşbirliği
“The biological role of sialidases in glycolipid metabolism” EMBO Installation Grant 2011
“Erken Başlangıçlı Tay-Sachs Hastalığı Fare Modelinde Hücresel Patolojinin Araştırılması” TÜBİTAK

Doç. Dr. Ferda Soyer
“Escherichia coli O157:H7’nin 3-hidroksifenilasetik asit varlığında dış zar protein profilinin analizi” İYTE BAP