Staj Bilgileri

Staj bir özel sektör kuruluşunda gerçekleştirilecekse (kuruluş bir kamu kurumu değilse) aşağıdaki formunun doldurulması zorunludur.

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Formu (Tüm Bölümler)

(Formları görüntülemek ve üzerinde işlem yapabilmek için bilgisayarınızda Microsoft Office programının yüklü olması gerekmektedir)

Türkiye’de staj yapacakların kullanacağı staj belgeleri ve gerekli bilgiler aşağıdaki sitede mevcuttur.
https://sci.iyte.edu.tr/staj-basvuru-formlari/

Yurtdışında staj yapacakların (Erasmus ya da Erasmusuz) bununla ilgili bir şey yapmasına gerek yoktur. Erasmus’la yurtdışında staj yapacak öğrencilerin, Erasmus ofisine başvurulması gerekmektedir. Erasmussuz yurtdışına gidenler için bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

Formları Doldururken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

1-) Staj Başvuru Formu’nu indirdikten sonra kişisel bilgilerinizi, staj yapacak olduğunuz işletme hakkında istenen bilgileri ve eğer belliyse staja başlangıç ile bitiş tarihlerini bilgisayar ortamında doldurarak 2 adet çıktısını alınız.

2-) Staj Başvuru Formu’nda istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra Bölümünüz Staj Koordinatörü ve Bölüm Başkanı tarafından onaylatılmak üzere Bölüm Sekreterliğine teslim ediniz.

3-) Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu‘nu indirerek bilgisayar ortamında istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurunuz.

4-) Bölümünüz Staj Koordinatörü ve Bölüm Başkanı tarafından imzalanmış olan Staj Başvuru Formu’nun her iki nüshasını da Bölüm Sekreterliğinden aldıktan sonra staj yapacağınız işletmeye onaylatınız. Ayrıca Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu’nu da işletmeye onaylatınız. Söz konusu onay için formdaki ilgili yerlerin eksiksiz bir şekilde doldurularak işletme yetkilisinin kaşesi ve imzası gerekmektedir.

5-) İşletme onayından sonra Staj Başvuru Formu’nun orijinal bir nüshasını işletmede bırakıp diğer nüshayı onaylı Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu ile birlikte Bölüm Sekreterliğine teslim ediniz. Staj işlemlerinizin başlatılması için fotokopi veya faks ile gönderilmiş olan formlar kabul edilmeyecektir. Şehir dışında staj yapacaklar, söz konusu formlarını işletmeye onaylattıktan sonra Bölüm Sekreterlikleri ile irtibat kurarak formun aslını kargo veya posta yoluyla gönderebilirler.

6-) Staj yapacağınız işletme, staj başvurunuzu kabul ettiğine dair tarafınıza bir belge düzenlemişse ve belge üzerinde işletme yetkilisinin imzası ve kaşesi bulunuyorsa, Staj Başvuru Formu’ndaki ilgili yeri onaylatmaksızın formun ekine bu belgenin aslını iliştirerek Bölüm Sekreterliğine teslim edebilirsiniz.

Staj İçin İstenen Belgeler:

1- Staj Başvuru Formu (yukarıda yer alan form)

2- Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu (tıklayınız…)

3- Dilekçe (örnek staj başvuru dilekçesi için tıklayınız…)

4- Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

5- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

NOT:

Staj evraklarınızın staja başlangıç (işe başlangıç) tarihinden 15 gün önce Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile iletilen evraklarda, evrağın postaya verildiği tarih değil Bölüm Sekreterliğine ulaştığı tarih esas alınacaktır. Postada yaşanması muhtemel gecikmelerden tarafımız sorumlu değildir.

Staj Sonrası Yapılması Gerekenler:

Staj sonrası, aşağıdaki formatta doldurulmuş olan staj defterinin danışman öğretim üyesine teslim edilmesi gerekmektedir.

TÜM ÖĞRENCİLERİN laboratuvar raporunu, staj defteri prosedürüne göre hazırlamaları gerekmektedir. Son sayfadaki stajyer değerlendirme formunun danışman tarafından doldurulup kaşelendikten sonra, mutlaka kapalı ve imzalı zarfta hazırlanmalı ve staj defteriyle beraber teslim edilmelidir.

MBG Staj Defteri

Staj Defter Prosedürü