Merkezler

Malzeme Araştırma Merkezi

Malzeme Araştırma Merkezi (İYTE-MAM), Aralık 2001’de Rektörlüğe bağlı bir birim olarak kurulmuştur. Amacı, ülkemizin mevcut hammadde kaynaklarının değerlendirilmesi ve yüksek teknoloji malzemelerinin geliştirilmesi için, İYTE bünyesinde gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda ve disiplinlerarası araştırmalarda kullanılacak merkezi laboratuvar olanaklarını sağlamaktır.

Belirtilen amacı doğrultusunda, ortaklaşa kullanılan ve kullanılması planlanan laboratuar ekipmanları, daha etkin kullanılmak üzere Merkezde, aynı çatı altında bir araya getirilmiştir. Sadece İYTE’de yapılan yüksek lisans, doktora tez çalışmaları ve diğer araştırmalardan değil, diğer üniversitelerden gelen analiz talepleri de karşılanmaktadır. Ayrıca, endüstrinin ihtiyaç duyduğu ve gelişmesine olanak sağlayacak araştırma ve uygulama projelerine destek verilmekte, özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunulmakta; seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlenmekte; ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği sağlanmaktadır. Bölge sanayicileri de Merkezi, proses kontrol, ARGE, ÜRGE sorun çözme amacıyla kullanmaktadır.

Merkezde araştırma altyapısını oluşturan cihazlar şunlardır: Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM-EDX, ESEM), X-Işını Kırınımı (XRD), Taramalı Uç Mikroskobu (SPM-AFM/STM), Mekanik Test Cihazı (MTC), Termal Analiz Sistemi (DTA/TGA), Yüzey Alanı Ölçüm Cihazı (BET), X-ışınları Flouresans Spektroskobisi (XRF), Tane Boyutu Ölçüm Cihazı (Sedigarf) ve Dilatometre.

Çevre Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkez, 2007 yılında kurulmuştur. Çalışma alanları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu sistem ve bileşenleri sanayi ile birlikte planlamak, projelendirmek ve uygulamak; performans testleri yapmak ve sertifikalandırmak; meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak, konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamaktır.

Öncelikli olarak üniversitemiz bünyesindeki çevre proje ve tezlerine araştırma ve analiz altyapı desteği sağlamakta; diğer üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre de araştırma ve analiz desteği vermekte; çevre konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmaktadır.

Merkezimizin cihaz alt yapısında, İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS); Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometresi (GC-MS); Alev İyonizasyon, Termal İletkenlik ve Elektron Yakalama Dedektörlü Gaz Kromatografi Cihazları (GC-FID/TCD/ECD); Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Cihazı (HPLC); İyon Kromatografi Cihazı (IC); Toplam Organik Karbon Cihazı (TOC); Fourier Dönüşümlü İnfrared Spektrometresi (FTIR); Voltametre ve Mikrodalga Bozundurma Sistemi gibi analiz ve örnek hazırlama sistemleri yer almaktadır.

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi

İYTE BİYOMER, Rektörlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren gelişmiş bir merkezi laboratuvardır. Altyapısı 2007 yılında başlayan ve 2009 yılında başarıyla tamamlanan bir DPT projesiyle kurulmuştur. Toplam 580 m2 alanda hizmet veren 9 laboratuvardan oluşmuş bir komplekstir. Bu laboratuvarlar; (1) Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji ve Genetik Laboratuvarı, (2) Enstrümantal Analiz Laboratuvarı-1, (3) Enstrümantal Analiz Laboratuvarı-2, (4) Fermantasyon Teknolojisi Laboratuvarı, (5) Hücre Kültürü Laboratuvarı, (6) Hazırlık Laboratuvarı, (7) Genetik Analiz Laboratuvarı, (8) Mikrobiyoloji Laboratuvarı (Temiz Oda) ve (9) Sıvı Azot Üretim Ünitesi’dir.

Olanakları dahilinde, tüm biyotabanlı çalışmalara açıktır. Ancak öncelikli hedefi genomik, endüstriyel biyoteknoloji, biyomedikal ve biyomühendislik alanlarındaki bilimsel projeler ile yüksek lisans ve doktora çalışmalarına altyapı desteği sağlamaktır.

BİYOMER’de halen, 2 öğretim üyesi, 3 uzman ve 1 teknik eleman tarafından 2 farklı tipte hizmetler verilmektedir. Bunlardan birincisi, “cihaz kullanımı”dır. Kullanıcılar, laboratuvara örnekleriyle birlikte gelir veya örneklerini bizzat laboratuvarda hazırlayarak belirli bir cihazda ölçüm yaparlar. İkincisi ise, “iş paketi” hizmetidir. Kullanıcılar belirli bir deneyi baştan sona BİYOMER’de gerçekleştir. Deney sırasında gerekli cihaz ve sarf malzemeleri, eğitim ve danışmanlık hizmetleri de “iş paketi”ne dahildir. Cihaz kullanım hizmetlerinin birçoğundan ücret alınmazken, yüksek maliyetli yıllık bakım gerektiren cihazların kullanımı ve harcanan sarf maddelerinin karşılanması amacıyla kullanıcılardan kar amacı gütmeden sembolik bir taban ücret alınır. Tüm cihaz ve düzenekler randevu almak kaydıyla kurum içi ve dışı kullanıcılara açıktır.

BİYOMER, kamu kuruluşlarında gerçekleştirilen araştırma faaliyetleri dışında, özel sektör firmalarının araştırma ve geliştirme bölümlerinin yürüteceği projelere bilimsel danışmanlık hizmeti verir ve altyapı olanakları sağlar. Ayrıca, ülke çapında yaygın hizmet verme arzusundadır.