Araştırma Destekleri

Devam eden araştırma proje destekleri:

 • Prof. Dr. Bünyamin Akgül TUBITAK KBAG 117Z243 (1001, 2017-2020, PI)

Bu projede, TNFRSF10B-AS uzun kodlamayan RNA’sının insan hücre hatlarında proliferasyon, migrasyon, adezyon ve hücre döngüsü üzerine olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

 • Prof. Dr. Bünyamin Akgül TUBITAK KBAG 217Z234 (COST CA16120, 2018-2021, PI)

Apoptotik koşullarda m6A RNA modifikasyonuna sahip olan RNA’lar; bu RNA’lar ile etkileşen yazıcı, okuyucu ve silici proteinler araştırılmakta olup bu bağlamda m6A metilasyonunun apoptozdaki rolü incelenmektedir.

 • Prof. Dr. Bünyamin Akgül TUBITAK KBAG 119Z611 (COST CA18127, 2019-2022, PI)

Bu projede, apoptotik koşullar altında ukmRNA’lar tarafından genom organizasyonun nasıl etkilendiğinin araştırılması amaçlanmıştır.

 • Prof. Dr. Yusuf Baran TÜBİTAK 216S991

Meme Kanseri Hedefli, Kararlılığı Arttırılmış, İki Bölgeden pH’ya Duyarlı, İlaç Konjuge, Çok Fonksiyonlu Misel Nanotaşıyıcıların Geliştirilmesi ve in vitro Etkinliklerinin Belirlenmesi

 • Prof. Dr. Yusuf Baran ERCİYES BAP #7214

Kronik myeloid lösemili kanser hücrelerindeki Bcr-abl1 ve SK-1 genlerinde CRISPR teknolojisi kullanılarak yapılan gen düzeltmelerinin kanser gelişimine ve bazı kanser ilaçlarına karşı geliştirilen direnç üzerine etkisinin araştırılması

 • Prof. Dr. Yusuf Baran TÜBİTAK #116R057

Meme kanserinin tedavisine yönelik çok fonksiyonlu, hedeflenmiş, özgün nanotaşıyıcıların geliştirilmesi, in vitro ve in vivo etkinliklerinin incelenmesi

 • Prof. Dr. Yusuf Baran TÜBİTAK #118Z653

Luteolinin Philadelphia Kromozomu Pozitif Akut Lenfoblastik Lösemi (Ph+ ALL) için Terapötik Potansiyellerinin ve Biyoaktif Sfingolipid Genlerinin Rolünün Belirlenmesi

 • Prof. Dr. Yusuf Baran İYTE BAP #2019/280

İkinci Nesil Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin ve Sfingozin Kinaz İnhibitörünün Philadelphia Kromozomu Pozitif Akut Lenfoblastik Lösemi Hücrelerindeki İnsan Telomeraz Enzimi (hTERT) Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi (İYTE BAP #2019/280)

 • Assoc. Prof. Dr. Özden Yalçın Özuysal TUBITAK (2019 – 2021, PI)

Investigating the role of factors secreted from breast cancer cell lines on pre-metastatic niches using microfluidic chips in vitro

 • Assoc. Prof. Dr. Özden Yalçın Özuysal IYTE BAP (2019 – 2020, PI)

Generation and analysis of MCF7 cells resistant to Notch inhibitor RO-4929097

 • Assoc. Prof. Dr. Özden Yalçın Özuysal TUBITAK (2018 – 2020, Researcher)

Determination of interactions between the human p53 tumor supressor protein and the human Apratazin, SACML1 and METAP1 proteins

İYTE MBG Öğretim Üyelerinin tamamlamış olduğu araştırma projeleri:

Prof. Dr. Bünyamin Akgül “Gen İfadesinin Yeni Düzenleyicileri Halkasal RNA’ların Apoptotik Yolaklara Olan Etkilerinin Araştırılması” TÜBİTAK

Prof. Dr. Yusuf Baran “Expression and Protein Levels of Bioactive Sphingolipid Genes in Newly Diagnosed and Drug-Resistant Chronic Myeloid Leukemia Patients and Their Impact on the Clinical Progress” TÜBİTAK

Prof. Dr. Sami Doğanlar “Domates (Solanum lycopersicon L.)’de Tuza Dayanıklılık İçin Yüksek Çözünürlükte Haritalama” TÜBİTAK “Domates (Solanum lycopersicum L.)’de Birincil ve İkincil Metabolitler ve Anahtar Enzimler için Kantitatif Karakter Lokus Analizleri” TÜBİTAK

Prof. Dr. Anne Frary “Use of molecular markers for selection of faba bean (Vicia faba L.) lines for breeding and cultivar development” TÜBİTAK SAN-TEZ “Molecular marker characterization of tomato inbred lines and metabolic profiling for taste and aroma” TÜBİTAK SAN-TEZ “Elucidation of boron hyperaccumulation and tolerance mechanisms in Puccinellia distans (Jacq.) Parl. using proteomics approach” TÜBİTAK “Genetic diversity and association analysis in Turkish and Slovenian hazelnuts (Corylus avellana L.)” TÜBİTAK

Doç. Dr. Ayten Nalbant “Decoding the partners of RORC2 in human Th17 development” TÜBİTAK “Generation of Th17 Effector T Cell Subset Derived from Naive CD4+ T Cells and Identification of microRNAs involved in Th17 differentiation” TÜBİTAK

Prof. Dr. Devrim Pesen Okvur “Drug Delivery via Targeted Microbubbles as Ultrasound Contrast Agent and Their Use in Cancer Treatment via Controlled Local Drug Release” TÜBİTAK “Lab on a chip that identifies consecutive intravasation and extravasation of breast cancer cells” İYTE BAP “Interactions of Breast Cancer Cells with Macrophages in Controlled 3D in vitro Microenvironments” Avrupa Komisyonu
TUBITAK 1003 Grant “A New Lab-on-a-Chip Device for Early Diagnosis of Metastasis” (2015-2019) Researcher.
TUBITAK 1001 Grant “Development of a three dimensional in vitro model to study new tumor formation following extravasation” (2015-2019) Director.

Doç. Dr. Gülistan Meşe Özçivici “Connexin 32’nin Farkli Metastatik Özellikleri Olan Meme Kanseri Hücrelerinde Oynadığı Rollerin Araştırılması” TÜBİTAK “Investigating the Role of Abnormal Hemichannel Activities of Cx26 Mutations on Epidermal Keratinocyte Calcium Homeostasis and Differentiation” Avrupa Komisyonu

Doç. Dr. Özden Yalçın Özuysal “The role of IRF6 as a switch for the cell growth inhibitor or inducer functions of Notch signaling” TÜBİTAK “Identification of novel Notch target genes that are mediators of Notch in inducing epithelial-mesenchymal transition and migration/invasion” TÜBİTAK

Prof. Dr. Volkan Seyrantepe “Lizozomal Neu4 Sialidaz Enziminin Sifingolipid Metabolizmasındaki Biyolojik Rolünün Üçlü Enzim Eksikliği Olan Tay-Sachs Hastalığı Fare Modellerinde Kütle Spektrometre Ve Görüntüleme Sistemi İle Araştırılması” TÜBİTAK-GERMAN BMBF IntenC İkili İşbirliği “The biological role of sialidases in glycolipid metabolism” EMBO Installation Grant 2011 “Erken Başlangıçlı Tay-Sachs Hastalığı Fare Modelinde Hücresel Patolojinin Araştırılması” TÜBİTAK

Doç. Dr. Ferda Soyer “Escherichia coli O157:H7’nin 3-hidroksifenilasetik asit varlığında dış zar protein profilinin analizi” İYTE BAP