Bölümümüz Hakkında

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (MBG), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi’nin dört bölümünden biri olarak 1998 yılında kuruldu. MBG’nin misyonu, (1) metabolizma, mutasyon, dönüşüm, bağışıklık, gelişim, yaşlanma ve hastalık gibi kritik yaşam olaylarının moleküler ve genetik detaylarına odaklı yaşam bilimleri araştırmaları yapmak ve (2) yaşam bilimlerinin moleküler ve genetik yönleri hakkında mümkün olan en iyi eğitimi sunmaktır.

MBG, lisans (BSc), yüksek lisans (MSc) ve doktora (PhD) eğitimi programları sunmaktadır. Bu programlarda, MBG’den ve diğer bölümlerden öğretim üyelerinin katkılarıyla, değişik seviyelerdeki derslerle moleküler biyoloji ve genetikle ilgili bilim dallarını kapsayan oldukça geniş bir alanda eğitim sunulmaktadır. Dünya ile yarışacak seviyede bilimsel ve teknolojik araştırmalar, lisansüstü eğitimde odak noktası olmakla beraber, lisans seviyesindeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin de vazgeçilmez bir parçası olarak görülmektedir. Bitki genetiği, hayvan genetiği, kanser biyolojisi, immünoloji, biyoinformatik, biyokimya, yapısal biyoloji, mikrobiyoloji, biyoteknoloji ve gelişim biyolojisi gibi birçok farklı alanlarda araştırma olanakları mevcuttur. Bu araştırmalar tamamen birbirinden bağımsız olmayıp, öğretim üyeleri ve öğrenciler için yeni araştırma ve çalışma alanları açılabilmesi amacıyla, birbirine yakın ve uzak alanlardaki çalışmalar büyük bir sinerji içerisinde yürütülmektedir.

MBG, projeler bazında her alanda Enstitü’nün lideri konumundadır. MBG öğretim üyeleri şu halde 20’den fazla TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) destekli, beş tane Avrupa COST (Bilim ve Teknoloji İşbirliği) gibi değişik uluslararası ajans destekli, on tane ise çeşitli devlet bakanlıklarından destekli proje yürütmektedir. Buna ek olarak, MBG öğretim üyeleri özel sektörden tarım, gıda, tıp ve eczacılık alanlarında faaliyet gösteren şirketlerle ortak çalışmalar yürütmektedir. Son beş yıl içinde, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO) gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlar, onun üzerinde ödül ve kariyer gelişim desteği ile MBG öğretim üyelerinin başarılı araştırma faaliyetlerini ve yüksek araştırma potansiyelini tescillemiştir.

MBG’de şu anda, 16 öğretim üyesi, dört uzman, 20 araştırma asistanı ve 40’ı lisansüstü, 150’den fazlası lisans olmak üzere 200’e yakın öğrenci bulunmaktadır. MBG, içerisinde her biri 110 m2 alana sahip 25 tane araştırma laboratuvarı, yedi tane (soğuk/sıcak oda, karanlık ve temiz odalar gibi) ortak laboratuvar alanı, iki tane eğitim laboratuvarı, altı tane sınıf, oditoryum, öğretim üyeleri ve öğrenciler için ofis ve sosyal alanlar, ve akredite hayvan laboratuvarı barındıran 20 milyon liralık yeni binasına 2013 yılı başında taşınmıştır. Şu anki altyapısıyla MBG, yukarıda bahsedilen alanlarda araştırmaların sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için çok elverişli şartlar sunmaktadır. Öğretim üyeleri, uzmanlar, ve lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, araştırma faaliyetlerini geniş̧ bir işbirliği çerçevesinde yürütmekte ve altyapıyı azami derecede ortaklığa açık bir şekilde değerlendirmektedir.

Öğretim üyelerimiz, araştırma faaliyetlerimiz ve lisans, yüksek lisans ve doktora programlarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen sitemize göz atın. Daha fazla bilgi için lütfen temas kurun!

mbg-picture-stripe_v1