Akademik Personel

Prof. Dr. Yusuf Baran

Eğitim

Lisans: 1998, Dicle Üniversitesi
Doktora: 2006, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Çalışma Alanları

 • Kanser moleküler biyolojisi
 • Lösemi genetiği
 • Çoklu ilaç direnç mekanizmaları
 • Biyoaktif sfingolipidler
 • +90 232 750 7315
 • ofis: D308, lab: K111

Prof. Dr. Bünyamin Akgül

Eğitim

Lisans: 1991, Ankara Üniversitesi
Doktora: 2001, Pennsylvania Eyalet Üniversitesi, ABD

Çalışma Alanları

 • MikroRNA, CircRNAs, lncRNA
 • Apoptosis
 • RNA metilasyonu
 • Fonksiyonel genomik
 • +90 232 750 7316
 • ofis: D309, lab: K116

Prof. Dr. Özden Yalçın Özuysal

Bölüm Başkanı

Eğitim

Lisans: 2002, Bilkent Üniversitesi
Doktora: 2009, Lausanne Üniversitesi, İsviçre

Çalışma Alanları

 • Kanser Biyolojisi
 • Epiyelyal-mezenkimal geçiş
 • Meme epitel hücresinin farklılaşması
 • Moleküler sinyal yolakları
 • +90 232 750 7311
 • ofis: D205, lab: G214

Prof. Dr. Ferda Soyer

Bölüm Bşk. Yrd.

Eğitim

Lisans: Hacettepe Üniversitesi
Doktora: Clemson Üniversitesi, ABD

Çalışma Alanları

 • Doğal antimikrobiyallerin etki mekanizması
 • Gıda kaynaklı patojenler
 • Ototrofik bakterilerde transkripsiyonel düzenleme
 • ofis: D209, lab: G101

Prof. Dr. Sami Doğanlar

Eğitim

Lisans: 1987, Ege Üniversitesi
Doktora: 1999, Cornell Üniversitesi, ABD

Çalışma Alanları

 • Yabani bitki genlerinin araştırılması
 • Tahıl ve bitkilerde argonomik açıdan önemli özellikleri kontrol eden genlerin haritalanması ve moleküler ıslahı
 • Bitkilerin sağlığı ile ilgili özelliklerin metabolik profilleme ile karakterizasyonu
 • Bitki proteomik yaklaşımı kullanılarak stres biyolojisinin incelenmesi
 • +90 232 750 7313
 • ofis: D306, lab: K219/K220

Prof. Dr. Anne Frary

AKTS Koordinatörü, Erasmus Koordinatörü

Eğitim

Lisans: 1990, Mount Holyoke Koleji, ABD
Doktora: 1995, Cornell Üniversitesi, ABD

Çalışma Alanları

 • Bitkilerde argonomik ve beslenme özelliklerinin genetik kontrolü
 • Bitki genetik çeşitliliği
 • Bitki doku kültürü ve genetik mühendisliğin tarımdaki uygulamaları
 • +90 232 750 7306
 • ofis: D210, lab: K219/K220

Prof. Dr. Çağlar H. Karakaya

Eğitim

Lisans: 1991, Anadolu Üniversitesi
Doktora: 2001, Clemson Üniversitesi, ABD

Çalışma Alanları

 • Bitkilerin abiotik strese karşı geliştirdiği direnç mekanizmaları 
 • Bitkilerde genomik ve proteomik düzeyde çalışmalar
 • +90 232 750 7305
 • ofis: D211, lab: G113

Prof. Dr. Volkan Seyrantepe

Eğitim

Lisans: 1989, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: 1997, Hacettepe Üniversitesi

Çalışma Alanları

 • Mammalian sialidases and their roles in complex biological events
 • +90 232 750 7318
 • ofis: D311, lab: K:110

Prof. Dr. Devrim Pesen Okvur

Eğitim

Lisans: 1999, Bilkent Üniversitesi
Doktora: 2005, Johns Hopkins Üniversitesi, ABD

Çalışma Alanları

 • Hücresel mikro-ortamı taklit eden yonga üstü laboratuvar tasarımı 
 • Mikro-çevre ve hücre adezyonunun biyofiziği
 • Meme kanserinde metastaz
 • +90 232 750 7304
 • ofis: D105, lab: G209

Prof. Dr. Güneş Özhan

Eğitim

Lisans: 2003, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans: 2005, Göttingen Georg August Üniversitesi, Almanya
Doktora:2009, Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi, Almanya

Çalışma Alanları

 • Plazma zarında Wnt/β-katenin sinyal iletiminin moleküler düzenlenmesi
 • Doku rejenerasyonunun moleküler mekanizmalarının zebrabalığı modelinde araştırılması
 • Translasyonel tıp için zebrabalığı nörodejeneratif hastalık ve kanser modelleri
 • +90 232 750 7325
 • ofis: 305

Doç. Dr. Alper Arslanoğlu

Eğitim

Lisans: 1993, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: 2000, Warwick Üniversitesi, İngiltere

Çalışma Alanları

 • Lentiviral düzenleyici proteinlerin konakçı hücre gen ifadesi üzerindeki etkisinin proteomik yöntemlerle araştırılması
 • Soğuğa adapte edilmiş bakterilerin “ısı şok” tepkisinin genomik ve proteomik düzeyde incelenmesi
 • Endüstriyel uygulamalar için önemli yeni mikrobiyal enzimlerin tanımlanması
 • +90 232 750 7308
 • ofis: D208, lab: G112

Doç. Dr. Gülistan Meşe Özçivici

Bölüm Bşk. Yrd.
Yan Dal ve Yatay Geçiş Komisyon Üyesi

Eğitim

Lisans: 2002, Bilkent Üniversitesi
Doktora: 2007, Stony Brook Üniversitesi, ABD

Çalışma Alanları

 • Hücre biyolojisi
 • Ara bağlantı proteinleri ile hücreler arası iletişim
 • Epidermal homeostazis
 • Hastalıklarda konneksin proteinlerinin rolü 
 • +90 232 750 7312
 • ofis: D206, lab: G215

Dr. Öğretim Üyesi Muse Oke

Eğitim

Lisans: 1995,  Benin Üniversitesi, Nijerya
Yüksek Lisans: 1998, Londra Üniversitesi Birkbeck Koleji, İngiltere
Doktora: 2005, Londra Üniversitesi Birkbeck Koleji, İngiltere

Çalışma Alanları

 • Fonksiyonel & Yapısal Proteomik
 • Nükleik asit-Protein etkileşimleri
 • +90 232 750 7358
 • ofis: D204

Dr. Öğretim Üyesi Atakan Ekiz

Eğitim

Lisans: 2009,  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yüksek Lisans: 2018, Utah Üniversitesi, ABD
Doktora: 2018, Utah Üniversitesi, ABD

Çalışma Alanları

 • Tümör immünolojisi
 • İmmünoterapi
 • Kodlanmayan RNA’lar
 • İmmünoloji
 • Biyoinformatik
 • Hesaplamalı biyoloji
 • +90 232 750 7363
 • ofis: D304 lab: G106

Dr. Öğretim Üyesi Şerife Ayaz Güner

Eğitim

Lisans: 2001, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans: 
2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: 2013, University ofWisconsin-Madison, ABD

Çalışma Alanları

 • Proteomiks
 • Kanser Moleküler Biyolojisi
 • Protein Mühendisliği
 • +90 232 750 7314
 • ofis: D309

Öğretim Görevlisi Dr. Esra Şahin Akdeniz

Eğitim

Lisans: 2006, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans: 
2008, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doktora: 2016, Ege Üniversitesi

Çalışma Alanları

 • Ökaryot moleküler biyolojisi
 • Biyokimya
 • Hesaplamalı biyokimya
 • +90 232 750 7321
 • ofis: D302

Öğretim Görevlisi Neslihan Tek Eken

Eğitim

Lisans: 2003, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yüksek Lisans: 
2006, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Çalışma Alanları

 • Bitki moleküler biyolojisi
 • +90 232 750 7322
 • ofis: D301

Öğretim Görevlisi Dr. İpek Erdoğan

Eğitim

Lisans: 2005, Ege Üniversitesi
Yüksek Lisans: 
2008, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Doktora: 2015, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Çalışma Alanları

 • Kodlamayan RNA’ların hücre kaderine etkisinin transkriptomiks yaklaşımla incelenmesi
 • +90 232 750 7360
 • ofis: D106

Doç. Dr. Ayten Nalbant

Emekli Öğretim Üyesi

Eğitim

Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: 2003, Güney Kaliforniya Üniversitesi, ABD

Çalışma Alanları

 • İmmünoloji
 • T hücre farklılaşması ve immune yanıt regülasyonu
 • Hücre ölümü ve sağkalımı
 • İmmün hücre metabolizması
 • İnflamatuar hastalıklarda T hücre rolü