Sınırötesi Zoonotic Hastalıklar Sempozyumu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde Sağlık Güvenliği Partnerleri (Health Security Partners) ile işbirliği yaparak düzenlediğimiz “Sınırötesi Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu: Türkiye’deki sorunlar ve Fırsatlar” Sempozyumu 18-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Hilton Oteli’nde gerçekleşti.