Yeni Öğretim Üyemiz

Yeni Öğretim Üyemiz

MBG Öğretim Üyeleri ailesine 2013 yılının başlarında katılan en yeni üyemiz Yard. Doç. Dr. Mustafa Köksal’a hoşgeldin diyoruz.

Yapısal ve Kimyasal Biyoloji ve Biyokimya alanında faaliyet gösteren Dr. Köksal’ın araştırma ilgi alanlarının odağı biyolojik makro moleküllerin (özellikle enzimlerin) yapı-fonksiyon ilişkilerini ortaya koymaktır. Böylece bu moleküllerin işlevsel kapasitelerini artırmak, yeni işlevler kazandırmak, fonksiyonel biyo-nanomateryaller dizayn etmek ve insan sağlığı için yeni tedavi araçları geliştirmek amaçlanmaktadır. Dr. Köksal’ın laboratuvarındaki araştırmaları iki yönlüdür: (1) temel bilim bakış açısıyla yapı-fonksiyon ilişkilerindeki prensiplerin ortaya koyulması, (2) uygulamalı bilim bakış açısıyla bu prensipleri kullanarak eldeki makro molekülün özelliklerinin değiştirilmesi. Böylece, araştırma programı temel bilim köklerinden beslenmekte fakat uygulamalı bilim üzerinden gelişerek genişlemektedir. Dr. Köksal’ın araştırmaların dört hedef alanı bulunmaktadır: (1) doğal ürünlerin biyosentezinde ve kimyasal kirleticilerin biyolojik parçalanmasında görevli enzimler, (2) yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarının üretiminde rol alan enzimler, (3) uygun enzimlerin endüstriyel biyosentezde etkin kullanımı için fonksiyonel biyo- nanomateryaller, (4) insan hastalıklarıyla ilişkili ilaç hedefi olabilecek makro moleküllerin yapıları ve yapıya dayalı ilaç dizaynı ve geliştirilmesi.

gppmt

Terpenoid öncüllerini değiştirebilme özelliğine sahip geranildifosfat C-metiltransferaz enziminin çakışan üçlü rotasyon simetriyle oluşan altımer yapısı. Enzimin aktif bölgelerine bağlanmış kofaktör ve substrat molekülleri yeşil renkli, magnezyum iyonu ise pembe renkli model ile görünmektedir. Bu enzim üzerindeki protein mühendisliği çalışmaları Dr. Köksal’ın laboratuvarında yürütülmektedir.